معرفی کتب اقتصادی

کتاب مدیریت سود در شرکت‌های فرابورسی

کتاب مدیریت سود در شرکت‌های فرابورسی

هدف اولیه‌ی حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران جهت پیش‌بینی عملکرد واحد اقتصادی است. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گذاران، سرمایه‌گذاران، مدیران و تحلیل به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه‌های مختلف مانند ارائه‌ی مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، معیاری برای تعیین میزان سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می‌کند

 

کتاب مدیریت سود در شرکت‌های فرابورسی نوشته علیرضا سهراب زاده، به بررسی تاثیر مدیریت سود بر کیفیت افشاء و عملکرد واقعی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

 

این اثر علمی از نظر هدف کاربردی و نحوه اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی و منطق اجرای پژوهش استقرایی است و داده‌های پژوهش کمی گذشته نگر است. جامعه آماری شامل 546 شرکت پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین آن‌ها تعداد 116 شرکت بر اساس نمونه‌گیری حذفی انتخاب گردیدند. پژوهش برای یک دوره 5 ساله از سال 1394 - 1390 انجام گردید. جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون دوربین - واتسون، لیمر و هاسمن و رگرسیون پانل دیتا در نسخه 7 نرم‌افزار Eviews استفاده گردید. دو فرضیه فرعی این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت سود بر کیفیت افشاء و مدیریت سود بر عملکرد واقعی پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از تایید فرضیه‌ها دارد. نتایج فرضیه‌ها نشان داد که مدیریت سود بر کیفیت افشاء در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد و همچنین مدیریت سود بر عملکرد واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

 

هدف اولیه‌ی حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران جهت پیش‌بینی عملکرد واحد اقتصادی است. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گذاران، سرمایه‌گذاران، مدیران و تحلیل به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه‌های مختلف مانند ارائه‌ی مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، معیاری برای تعیین میزان سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می‌کند همچنین، به دلیل اینکه ارزش یک شرکت با سودهای حال و آینده‌اش مرتبط می‌شود، تعیین سود از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 

مدیران گاها به جهت گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد واقعی شرکت، سود را مدیریت می‌کنند، این مدیریت سود که به وسیله دستکاری ارقام حسابداری یا دستکاری فعالیت‌های واقعی انجام می‌شود، دقت و درستی پیام رسانی سود را کم می‌کند، ریسک و عدم اطمینان افراد برون سازمانی را بالا می‌برد و همچنین احتمالا منجر به عدم تقارن اطلاعاتی و کم شدن کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد. مدیریت سود نه تنها عملکرد واقعی شرکت را پنهان می‌کند بلکه روند واقعی رشد سود و درآمد شرکت را که در پیش‌بینی رشد آتی شرکت مفید است نیز پنهان می‌سازد. افشای اطلاعات مالی در گزارش‌های سالانه به عنوان یک حوزه کلیدی در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود، به طوری که در این زمینه پژوهش‌های دانشگاهی متعددی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها، یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر ذینفعان در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه به شمار می‌رود. افشای به موقع و کامل، از طریق شناسایی زیان‌ها و سودهای اقتصادی، فرصت‌های مدیریت سود موفق مبتنی بر اقلام تعهدی را کم کرده و سبب بالا رفتن مدیریت سود می‌گردد.

 

در بخشی از کتاب مدیریت سود در شرکت‌های فرابورسی می‌خوانیم:

 

SVA عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاًثیر تصمیمات مدیریت برخالص ارزش فعلی جریان‌های نقدی برای سهامداران مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیار قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه‌ها اندازه‌گیری و منعکس کند. ضمن این که SVA ساز و کار لازم جهت تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد سود از بین یکی از روش‌های زیر فراهم می‌آورد:

 

1) سرمایه‌گذاری مجدد در کسب کار فعلی

2) سرمایه‌گذاری در رشته‌های جدید کسب و کار

3) توزیع سود

 

امروزه حسابداران با استفاده از فنون SVA اطلاعات و شاخص‌های را در اختیار سهامداران قرار می‌دهند که بر اساس آن‌ها تصویر روشنی از وضعیت جریان‌های نقدی فعلی و آتی بنگاه، توان درآمدزایی و تاثیرات احتمالی تصمیمات عمدی مدیران بر ایجاد تغییرات در ارزش بنگاه به دست می‌آورند.

 

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

منابع و مآخذ‌

 

مشخصات کتاب

نام کتاب: کتاب مدیریت سود در شرکت‌های فرابورسی

نویسنده:   علیرضا سهراب زاده

ناشر چاپی: انتشارات فرزانگان دانشگاه

سال انتشار: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۱۶

زبان:  فارسی

شابک:  978-622-6538-05-3

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه