مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ

مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار‌ تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ" مقاله ای است در 40 صفحه و با 43 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  شوک‌های پولی؛ اثرات نامتقارن؛ اقتصاد ایران؛ مارکوف – سوئیچینگ؛ ادوار تجاری پرداخته شده است

چکیده مقاله

با توجه به اینکه سیاست‌های پولی یکی از ابزارهای مهم در اختیار سیاست‌گذاران است، چگونگی تأثیرگذاری این ابزار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط مختلف اقتصادی از اهمیت بسزایی برخودار است. لذا، در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از تکنیک مارکوف سوئیچینگ و داده‌های سری زمانی فصلی طی دورة 1387:2-1367:1 اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار¬ تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این راستا، شوک‌های مثبت و منفی پولی و ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چارچوب مدل‌های اقتصادسنجی با بهره‌گیری از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس نامتقارن بودن اثرات این شوک‌ها بر قیمت در شرایط مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در طول چرخه‌های تجاری، میزان تأثیرگذاری شوک‌های مثبت پولی بر سطح قیمت‌ها متفاوت از شوک‌های منفی پولی است. طوری که تأثیر شوک‌های مثبت پولی هم در دوران رونق و هم در دوران رکود اقتصادی بر قیمت بیشتر از شوک‌های منفی پولی است. از این رو می‌توان چنین بیان کرد که استفاده از نتایج هر گونه مدل‌های خطی در سیاستگذاری عاری از ایراد نیست و بانک مرکزی بایستی در اتخاذ سیاست‌های پولی به این مسئله توجه نماید تا بتواند کارایی سیاست‌های اتخاذ شده را حداکثر نماید.

عنوان مقاله [English]

The Asymmetric Effects of Monetary Shocks on the Price in Business Cycle of Iran Using Markov-Switching Approach

چکیده [English]

One of the most important subjects of macroeconomic is the manner in which monetary socks affect macroeconomic variables, including the price level. In addition, the manner in which monetary shocks affect the price level in various economic conditions is very important in adopting a policy to study these effects, Markov-Switching models are used to test for asymmetric effects of monetary shocks on the price over the period 1988:2- 2008:3.

The results show that the effects of  positive monetary shocks on price is higher than the effects of a negative one. That is, the monetary shocks have an asymmetric effect on the price level in recession and boom and hence, the policy makers, special central bank of Iran, must take this into account.

کلیدواژه‌ها [English]

Monetary Shocks, asymmetric effects, Business Cycle, Markov-Switching, price

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه