مقاله کاربرد اصل تشکیک در معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا

مقاله کاربرد اصل تشکیک در معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا

مقاله علمی و پژوهشی " کاربرد اصل تشکیک در معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا" مقاله ای است در 17 صفحه و با 24 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تشکیک وجود، معاد جسمانی، نفس، بدن، قوه خیال پرداخته شده است

چکیده مقاله

نوشتار پیش‌رو در وهله اول معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا و سپس جایگاه مبنایی اصل تشکیک در وجود را مورد مداقه فلسفی قرار می‌دهد. از این رهگذر به‌دست می‌آید که اصل تشکیک در وجود، در همه ارکان معاد جسمانی که عبارت از نفس، بدن مثالی، قوه خیال و امور لذت‌بخش و دردآور می‌باشند، جایگاه مبنایی را ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بدون در نظر گرفتن این اصل، معاد جسمانی مورد‌نظر ملاصدرا تثبیت نخواهد شد. در پایان، ضمن تطبیق معاد جسمانی صدرا و اصل تشکیک با آیات و روایات، این مطلب حاصل می‌شود که در بحث معاد، عمدتاً با سه دسته آیات و روایات روبه‌رو هستیم که معاد جسمانی صدرا با هر سه دسته قابل جمع است.

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه