معرفی کتب جدید

کتاب جاودانگی

کتاب جاودانگی

کتاب «جاودانگی» تالیف و تدوین ذوالفقار ناصری از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم(ع) در قم به چاپ رسید.

کتاب «جاودانگی» تالیف و تدوین ذوالفقار ناصری از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم(ع) در قم به چاپ رسید.

به گزارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پنجمین جلد از مجموعه «مطالعات نفس» تحت عنوان «جاودانگی» با تالیف و تدوین ذوالفقار ناصری از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم(ع) در ۳۱۵ صفحه منتشر شد.

اعتقاد به تداوم زندگانی انسان در حیاتی دیگر جزو باورهای همه فرهنگ‌ها و ادیان پیشین بوده و اندیشه «جاودانگی انسان» قدمتی همپای زندگی بشر دارد؛ اما کیفیت آن به شیوه‌های مختلفی تصور شده است. مسئله جاودانگی را با رویکردهای گوناگون (تأکید آموزه‌ها و نصوص دینی بر جاودانه بودن انسان، نگاه تجربی، و نگرش عقلی و فلسفی) می توان بررسی کرد.

کتاب حاضر مجلد پنجم از مجموعه ۹ جلدی «مطالعات نفس» در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است که در آستانه برگزاری همایش بین المللی «جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» به عنوان یکی از آثار علمی همایش به زیور طبع آراسته شده است.

این اثر به تبیین مبانی و نتایج جاودانگی انسان در قرآن کریم و نیز در نظریه های فلسفی بررسی گردیده است. همچنین در این اثر به ارائه جغرافیای مبحث جاودانگی در ادیان الهی و نظریه های فلسفی پرداخته شده است.

ساختار اثر

عناوین مقالات منتشر شده در این اثر عبارتند از: «درآمدی بر مسئله جاودانگی نفس»، «معناشناسی خلود در جهنم بر محور هم نشینی»، «صور جاودانگی»، «بررسی پیدایش نفس و ارتباط با جاودانگی در اندیشه ارسطو و ابن سینا»، «خلود نفس بدون بدن»، «خلود نفس از دیدگاه ابن سینا»، «مبانی و ادله فناناپذیری نفس در اندیشه ملاصدرا»، «بقای نفس از دیدگاه ملاصدرا»، «بقای نفس در مکتب خراسان: تبیینی از نفس شناسی میرزامهدی اصفهانی، شیخ مجتبی قزوینی و آیت الله مروارید».

حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس

به اعتقاد ملاصدرا، نفس در ابتدای پیدایش در عالم ماده، صورتی جسمانی بوده و طی حضور در این عالم، به واسطه حرکتی که در جوهره اش دارد، از مراتب معدنی، نباتی و تجرد حیوانی گذر کرده و به مرحله تجرد انسانی می رسد. انسان تا هنگامی که در رحم و در مرتبه جنینی است، درجه اش از لحاظ مراتب مختلف نفس، درجه نفوس نباتی است. این مرتبه پس از گذشتن از مرحله طبیعت درجات جمادی نفس است. پس نفس در مرتبه جنینی نبات بالفعل و حیوان بالقوه است؛ زیرا هیچ گونه حس و حرکتی(ارادی) ندارد. البته تفاوتی میان این مرتبه از نفس با دیگر نبادات وجود دارد؛ جنین در مرتبه نباتی، بالقوه حیوان است، یعنی فصل ممیز آن از دیگر نباتات، حیوان بالقوه بودن آن است که آن را نوع خاصی مباین با انواع نباتات می گرداند. این صورت در اولین مرحله از مراحل تجرّدش به تجرّد برزخی می رسد.

در این نوع از تجرد – بر خلاف تجرد محض – هنوز ویژگی های اندکی از موجود جسمانی وجود دارد؛ ولی باز هم مانند موجود محرد از مادی عاری است و نمی توان آن را جوهری ماده دانست.

نفس در دومین مرتبه تجردش به تجرد عقلی انسان می رسد. به گونه ای که نفس به کلی از اوصاف ماده و مادیات بری است. مهم ترین برهانی که ملاصدرا بر تجرد عقلانی نفس ارائه کرده، در کلام حکمای قبل از ملاصدرا، مانند ابن سینا نیز آمده است. خلاصه این برهان چنین است که نفس صور کلیات عقلی را درک می کند، این صور قابل تجزیه و انقسام نیستند، بنابراین در ماده منطبع نمی شوند. نتیجه این که نفسی که واجد این صور بسیط و غیر قابل انقسام می شود، امری مجرد و غیر جسمانی است. البته به تجرد عقلی و نه برزخی.

علاقه مندان جهت خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی اینترنتی http://shop.isca.ac.ir/ مراجعه کنند./

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه