کتاب تکنیک های طلایی در پایان نامه نویسی

کتاب تکنیک های طلایی در پایان نامه نویسی


رشد چشمگیر و نجومی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالیان اخیر و ضرورت ارائه تحقیق پایان دوره از یک سو، و عدم وجود منابع علمی و معتبر که به‌صورت کارآمد و علمی و کاربردی به سراغ تکنیک‌های نگارش پایان‌نامه رفته باشند از سوی دیگر، نگارندگان این کتاب را بر آن داشت تا با تمرکز روی روش‌های کاربردی نگارش و تکمیل پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا، یک متن آموزشی و کاربردی را برای تمامی رشته‌های تحصیلی آماده کنند.

کتاب تکنیک های طلایی در پایان نامه نویسی یک راهنمای عملی است برای این سوالات:

- چطور پایان نامه ام را شروع کنم؟

- چطور استاد راهنما انتخاب کنم؟

- چطور مهارت های نوشتن را در خودم تقویت کنم؟

- چطور اطلاعات و منابع تحقیقم را گردآوری کنم؟

- چطور فصل های پایان نامه را تنظیم کنم؟

- چطور گزارش تحقیقم را بنویسم؟

- چطور از پایان نامه ام دفاع کنم؟

- چطور پایان نامه ام را ثبت کنم و فارغ التحصیل شوم؟

فهرست مطالب
فصل اول : پیش از نگارش
1-1 مقدمه
1-2 پیش‌نیازهای نگارش پایان‌نامه
1-2-1 توصیه‌های قبل از نگارش
1-2-2 اشتباهات رایج
1-3 تعامل با اساتید
1-4 استفاده از برنامه Microsoft Word
1-4-1 ایجاد فایل اولیه
1-4-2 ده مهارت ویژه
1-4-3 کلیدهای میانبر مهم و کاربردی
1-4-4 اشتباهات رایج در تایپ
فصل دوم : نگارش پایان‌نامه
2-1 مقدمه
2-2 تالیف مباحث مقدماتی
2-2-1 پیش‌زمینه
2-2-2 انگیزه
2-2-3 بیان مساله
2-2-4 اهداف تحقیق
2-2-5 نوآوری تحقیق
2-2-6 فرضیه‌های تحقیق
2-3 تالیف پیشینه تحقیق
2-3-1 هدف گذاری
2-3-2 سطح‌بندی
2-3-3 چگونگی نگارش
2-3-4 نکات کاربردی
2-4 تالیف روش تحقیق
2-4-1 نوع پژوهش
2-4-2 تعیین جامعه آماری و حجم نمونه
2-4-3 روش‌های نمونه گیری
2-4-4 ابزارهای گردآوری داده‌ها و اطلاعات
2-4-5 تجزیه و تحلیل داده‌ها
2-5 تالیف یافته‌های تحقیق
2-6 تالیف نتیجه گیری و پیشنهادات
2-6-1 نتیجه گیری
2-6-3 پیشنهادات
2-7 تنظیم منابع و مراجع
2-7-1 سرقت ادبی
2-7-2 ارجاع دهی در متن
فصل سوم : تدوین نهایی پایان‌نامه
3-1 مقدمه
3-2 بخش‌های جنبی پایان‌نامه
3-2-1 چکیده
3-2-2 کلیدواژه
3-2-3 فهرست
3-2-4 اختصارات
3-2-5 پیوست (ضمیمه)
3-2-6 تشکر و قدردانی
3-2-7 واژه‌نامه
3-3 شماره‌گذاری
3-3-1 شماره‌گذاری صفحات
3-3-2 شماره‌گذاری داخلی
3-4 تدوین
فصل چهارم : اقدامات پس از نگارش (جلسه دفاع و ثبت نمره)
4-1 مقدمه
4-2 فرم‌های آمادگی برای دفاع
4-2-1 شرکت در جلسه دفاع
4-2-2 اطلاعات پایان نامه
4-2-3 بانک اطلاعات پایان‌نامه
4-2-4 گزارش سه‌ماهه
4-2-5 آمادگی برای دفاع از پایان‌نامه
4-2-6 آگهی جلسه دفاع
4-3 فایل‌های موردنیاز
4-4 نمره پژوهش
4-4-1 نحوه محاسبه نمره
4-4-3 معرفی دانشگاه در مقاله
4-5 ارزشیابی پایان‌نامه
4-6 ثبت نمره
4-6-1 فرم‌های بعد از دفاع
4-6-2 ثبت نمره پایان‌نامه
پیوست‌ها
منابع و مآخذ

مطالب مرتبط

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه