کتب آموزشی و کمک آموزشی
کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی
تاریخ 18 بهمن 1398 ساعت 16:11:13
کد خبر: 009230
کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی


کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی تالیف محبوبه حسینی، جهت آشنایی دانشجویان رشته زمین‌شناسی با متون علمی و واژه‌­های تخصصی انگلیسی و درک مفاهیم مربوط به این رشته به زبان انگلیسی است.

از آن‌جا که هر اندازه کتاب دربرگیرنده‌ی مباحث جامع‌‌تر و متنوع‌تر باشد، خواننده در درک متون موفق‌تر خواهد بود، در کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی (ESP for the Students of Geology) سعی شده است گزیده‌هایی از متون علمی پایه‌ای و اصلی کتاب‌های مرجع لاتین زمین‌‌شناسی انتخاب گردد تا گام مثبتی هر چند کوچک در جهت ارتقاء سطح علمی این رشته برداشته شود و مسیر ارتقاء دانشجویان رشته زمین‌‌شناسی را به مقاطع بالاتر تحصیلی هموارتر نماید.

جهت ایجاد توانایی لازم در درک متن‌های مختلف زمین‌شناسی، واژه‌ها و اصطلاحات مختلف این رشته در کتاب حاضر به کار برده شده است.
فصل آخر این کتاب به نمونه سوالات درک مطلب (Reading Comprehension) آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی سال‌های 1387 تا 1396 اختصاص داده شده است؛ پاسخ‌نامه‌های مربوطه نیز در انتهای کتاب ارائه گردیده است.

در بخشی از کتاب زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین‌شناسی می‌خوانیم:

In its broadest sense, geology is the study of Earth - its interior and its exterior surface, the rocks and other materials that are around us, the processes that have resulted in the formation of those materials, the water that flows over the surface and lies underground, the changes that have taken place over the vastness of geological time, and the changes that we can anticipate will take place in the near future. It is, arguably, the most integrated of all of the sciences because it involves the understanding and application of all of the other sciences: physics, chemistry, biology, mathematics, astronomy, and others. But unlike most of the othersciences, geology has an extra dimension, that of time - deep time -billions of years of it.

فهرست مطالب
Introduction to Geology
Minerals I
Minerals II
Rocks and Rock Cycle
Igneous Rocks
Sedimentary rocks
Metamorphism and Metamorphic Rocks
Weathering and Soil
Structural Geology
Volcano
Plate Tectonics
Groundwater
Entrance Exams
The Answer Keys
Entrance Exam Answer Keys
Vocabulary of Geology
References