مقالات حجاب و عفاف

آسیب های بدحجابی و راه های رویارویی با آن

آسیب های بدحجابی و راه های رویارویی با آن

آنهایی که قصد دارند زنان را ملعبه مردان و ملعبه جوانان فاسد قرار بدهند، جنایت کار هستند. زن ها نباید فریب بخورند، زن ها گمان نکنند مقام زن این است که بزک کرده بیرون برود. این مقام زن نیست. ناگفته پیداست که غرب با استفاده از همه ابزارهای انتقال فرهنگ، می کوشد تاکشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی را تحت پوشش فرهنگ خویش قرار دهد و ملت آنان را استحاله فرهنگی کند که البته در رأس این تلاش ها، حذف حجاب و آزادی روابط زن و مرد قرار دارد


بی حجابی، نمود پیروی از فرهنگ غیر خودی
امروزه دشمنان اسلام از راه های مختلف می کوشند تا زشتی محرّمات و گناهان و منزلت حیا و عفت و حجاب را ضعیف جلوه دهند. ازاین رو، چنین القا می کنند که ارزش، شخصیت و تمدن، تنها در پیروی از فرهنگ آنان است. در حالی که امام صادق علیه السلام می فرماید:

خداوند سبحان به یکی از پیامبران وحی کرد که به مؤمنان بگو: در لباس و آداب و رسوم، دشمنان خدا را سرمشق خود قرار ندهید. اگر چنین کنید، شما هم مانند آنها جزو دشمنان خداوند به شمار می آیید.1

باید دانست تنها چیزی که سبب نابودی فرهنگ مصرفی غرب و عامل رکود و بی رونقی بازارهای رنگین آنهاست، پیروی ملت ها از حجاب به ویژه حجاب برتر است. کسانی که هویت دینی و ملی آنان استحکام لازم را ندارد، همواره از فرهنگ غیرخودی الگو می گیرند و هر آنچه دستاورد بیگانگان به ویژه غربی ها باشد، در نظر آنان زیبا و ارزشمند جلوه می کند. ازاین رو، در پوشش و نیز فرهنگ روابط زن و مرد و رفتار اجتماعی، از آخرین پیش نهادی غرب به سرعت پیروی می کنند، در حالی که حفظ حجاب در رعایت حریم میان زن و مرد، از دستورهای مهم دین اسلام است. پس هر اندازه انگیزه های الهی در این افراد قوی تر باشد، پای بندی به حجاب و عفاف در آنان افزایش می یابد. سستی در باورها و وظایف اسلامی، برخی را از مسئولیت دینی شان دور می سازد و دیگر مراقبتی در امر حجاب به عمل نمی آورند.2 حضرت علی علیه السلام در سخنی می فرماید:

پیوسته امت مسلمان به راه خیر قدم می نهند، تا زمانی که از فرهنگ و آداب و رسوم از کافران تقلید نکنند و اگر چنین کنند، خداوند قادر آنها را خوار می سازد.

پیام متن:

پیروی از فرهنگ غیرخودی، بیزاری از فرهنگ خودی را در پی دارد و در نهایت، بر اخلاق و رفتار و منش انسان تأثیر منفی می گذارد.

حجاب زدایی، توطئه ای سامان یافته
امام راحل رحمه الله درباره بدحجابی چنین فرمود:

آنهایی که قصد دارند زنان را ملعبه مردان و ملعبه جوانان فاسد قرار بدهند، جنایت کار هستند. زن ها نباید فریب بخورند، زن ها گمان نکنند مقام زن این است که بزک کرده بیرون برود. این مقام زن نیست.3

ناگفته پیداست که غرب با استفاده از همه ابزارهای انتقال فرهنگ، می کوشد تاکشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی را تحت پوشش فرهنگ خویش قرار دهد و ملت آنان را استحاله فرهنگی کند که البته در رأس این تلاش ها، حذف حجاب و آزادی روابط زن و مرد قرار دارد. ازاین رو، رهبر فرزانه انقلاب، در هشداری بیان فرمود:

آیا جنایتی از این بزرگ تر نسبت به زن هست که زن را با آرایش، مد و جلوه گری زیورآلات سرگرم کنند و از او به عنوان یک ابزار و وسیله استفاده کنند؟ امروز سر و سینه را از زیورآلات پرکردن و آرایش و مد و لباس را بُت خود قرار دادن، برای زن انقلابی مسلمان ایران ننگ است. آن زنی که در پی این گونه چیزهاست، از ارزش پایین برخوردار است؛ طلا برای زن ارزش آفرین نیست، بی اعتنایی به طلا ارزش آفرین است. مد برای زن، ارزش آفرین نیست؛ بی اعتنایی نسبت به مدهای دام گونه ساخته و پرداخته دشمنان، برای زن ارزش است.4

نمونه ای عینی از اعتراف غربیان در مبارزه با فرهنگ حجاب، در خاطرات مستر همفر مشهود است، او می گوید:

 

باید زنان مسلمان را فریب داد و از زیر چادر بیرون کشید؛ با این بیان که حجاب، یک عادت است از خلفای بنی عباس و یک برنامه اسلامی نیست... پس از آنکه زنان را از چادر بیرون آوردیم، باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال آنان بیفتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد و برای پیشبرد این نقشه، لازم است اول زنان غیرمسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا زنان مسلمان از آنان یاد بگیرند.5

پیام متن:

بی حجابی و مدپرستی، حرکت در مسیر توطئه دشمنان است.

بی حجابی و کاهش محبوبیت زنانه
حجاب، حریمی میان زن و مرد نامحرم است و سبب فروکش کردن غریزه جنسی و محبوبیت بیشتر زن می شود. حجاب، لذت ها و بهره های جنسی را به محیط خانواده محدود می کند و به دنبال آن، ازدواج های مشروع شکل می گیرد. در مقابل، بدحجابی و بی حجابی و آزادی بی قید و شرط سبب فروپاشی کانون خانواده می شود. در واقع، این گونه بی مبالاتی ها، عامل اساسی گریز جوانان از ازدواج و شانه خالی کردن آنان از زیر بار مسئولیت زندگی نیز خواهد شد؛ زیرا زمینه را برای رسیدن به هوس های آنان آماده می سازد. حجاب از این نظر که میان زنان و مردان فاصله معقول و مشروع می افکند، به زن جلوه ای زیبا و تحسین برانگیز می بخشد. هیچکاک، فیلم ساز مشهور می گوید:

من معتقدم که زن نیز باید مثل فیلمی پرهیجان باشد؛ یعنی کمتر ماهیت خود را در معرض نمایش قرار دهند بگذارند مرد برای کشف آنها بیشتر به خود زحمت بدهد. زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و روی بندی که به کار می بردند، خود به خود جذّاب می نمودند و همین مسئله، جاذبه نیرومندی بدان ها می داد، [ولی ]به تدریج، با تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خودشان نشان می دهند، حجاب و پوششی که تا دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود، از میان می رود و همراه آن، از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.6

ناگفته نماند که در فرهنگ دینی اسلام، انسان لباس به تن نمی کند که تن را عرضه کند، بلکه لباس می پوشد تا خود را بپوشاند، لباس برای او یک حریم و به منزله دیوار دژی است که کرامت او را حفظ کند. نیز لباس برای آن است که تحریک جنسی را کم کند، نه آنکه بر قدرت تحریک بیفزاید.

پیام متن:

بهره گیری از حجاب، منزلت و حرمت زنان را افزایش می دهد و آنان را محبوب تر و ارزشمندتر می سازد.

بی حجابی و تضعیف حرمت بانوان
اگر زن در محیط کار پوشیده و باحجاب باشد، نظرها را کمتر به خود جلب می کند و حواس و فکر مردان نامحرم نیز هنگام فعالیت، بیشتر متوجه وظیفه شان خواهد بود. در نتیجه، پاک دامنی و حجاب زنان، سبب تولید بیشتر و بالارفتن کیفیت در کارها می شود. هیچ کس باغبانی را که دور باغ خود حصار و پرچین کشیده است، سرزنش نمی کنند. هیچ کس به نام آزادی، دیوار خانه خود را برنمی دارد و هیچ صاحب گنج و گوهری، جواهرات خود را بی حفاظ نمی گذارد. در واقع، هر چیزی که قیمتی تر است، درصد مراقبت از آن نیز بالاتر می رود. وقتی در خانه را می بندی یا پشت پنجره اتاقت پرده می آویزی، خانه خود را از ورود بیگانه و نگاه های مزاحم در پناه قرارداده ای، نه اینکه خود را در قید و بند و حصار افکنده باشی! سادگی و خامی است که کسی خود را در معرض دید و تماشای نگاه های مسموم قرار دهد و از زهرنگاه های ناروا در امان باشد. خراب کردن دیوارها و برداشتن پرده ها، نشانه تیره اندیشی است، نه روشن فکری. باید مراقب بود که این کاسه چینی نشکند و این جام بلورین، ترک برندارد. وقتی شاخه شکست و گل چیده شد، گریه و پشیمانی بی حاصل است.7

خداوند حکیم در قرآن کریم می فرماید:

یا أَیهَا النَّبِی قُلْ ِلأَزْواجِک وَ بَناتِک وَ نِساءِ الْمُؤمِنینَ یدْنینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِک أَدْنی أَنْ یعْرَفْنَ فَلا یؤذَینَ وَ کانَ اللّهُ غَفُورًا رَحیمًا.8

ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن بگو جِلْباب های (روسری های بلند، چادر) خود را بر خویش فرو افکنند تا شناخته نشوند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. خداوند همواره بخشنده و پر رحمت است.

پیام متن:

حجاب، هنر زنان و زن، هنر آفرینش است. پس باید در حفاظت از این هنر ارزشمند (زن)، به وسیله حجاب کوشا بود.

امنیت روحی و سلامت اخلاقی اجتماع ثمره حجاب
بسیاری از مردم، رعایت حریم میان زنان و مردان را تنها یک وظیفه ضروری دینی می دانند، حال آنکه از آثار بسیار عمیق آن در سلامت اخلاقی و ایجاد امنیت روحی و روانی به ویژه برای زنان و استحکام پیوندهای خانوادگی آگاهی چندانی ندارند.

در آموزه های دینی اسلام سفارش شده است که زنان و مردان نامحرم، به حداقل ارتباط و گفت وگو بسنده کنند؛ از خنده، شوخی و روابط صمیمانه با یکدیگر بپرهیزند؛ وقار و سنگینی خود را حفظ کنند؛ دیده های خود را فرو گیرند؛ در مکان خلوت با یکدیگر نباشند؛ زنان زینت های خود را در برابر مردان نامحرم آشکار نسازند و مردان نیز لباس هایی را که سبب تهییج و تحریک است، به تن نکنند. رهبر معظم انقلاب در رهنمودی ارزشمند می فرماید:

فرهنگ اسلامی، فرهنگ عدم اختلاط زن و مرد است و اسلام با هدف تأمین خوشبختی و پیشرفت زندگی زن و مرد، بر روی این مسئله سخت گیری کرده است و این، نقطه مقابل خواست قدرت مندان و زراندوزان شهوت ران جهان است که برای از میان برداشتن حجاب بین زن و مرد، تلاش می کنند.9

ایشان در کلامی دیگر فرمود: «پای بندی بانوان به حجاب، آنان را در رسیدن به مدارج عالی معنوی کمک می کند و از سقوط به پرت گاه هایی که در سر راه آنان قراردارد، مانع می شود.

پوشیده بودن زن، در همان حدودی که اسلام تعیین کرده است، سبب کرامت و احترام بیشتر اوست؛ زیرا او را از تعرض افراد سست اعتقاد، در امان می دارد.10

پیام متن:

حجاب، سلامت روحی زن و سلامت اخلاقی اجتماع را تضمین می کند.

تبّرج و بی حجابی، عامل انحرافات اجتماعی
شرافت زن اقتضا می کند هنگامی که از خانه بیرون می رود، در محیط اجتماع و عمومی متین و باوقار باشد؛ رفتار و پوشش وی به تحریک و تهییج نامحرمان بیانجامد و با کردار و رفتارش، مرد را به سوی خود دعوت نکند. اسلام نمی خواهد زن به صورت ابزار مادی درآید و کارش تنها مصرف کردن ثروت و فاسد کردن اخلاق اجتماع باشد، در عین حال که هیچ گاه با فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان نیز مخالف نیست.

«اساساً تبرّج و خودنمایی زن در اجتماع و معاشرت های آزاد، سبب انحراف جنسی می شود و عدم پوشش در زن، مایه تباهی و فساد می گردد، چنان که می بینیم در کشورهایی که حجاب وجود ندارد، فساد و آلودگی ها که از همین رهگذر سرچشمه گرفته است، بسیار وحشت بار و خانمان سوز است و به مراتب نسبت به کشورهایی که حریم میان زن و مرد را رعایت می کنند، زیادتر است».11

حفظ حریم میان زن و مرد و رعایت عفت عمومی در قالب پوشش کامل، جامعه را از پی آمدهای ناشی از بی بند و باری حفظ می کند. تکلیف به حجاب نیز همچون دیگر احکام و قواعد حقوقی دین، به منظور تأمین سعادت همه جانبه بشر است؛ چون انسان موجودی اجتماعی است و مصالح او تا حد زیادی به هم سویی و هم گامی با دیگران بستگی دارد. بی شک، پای بند نبودن به تکلیف مهم حجاب، جامعه را دچار انواع مشکلات روانی و مشغولیت های فکری ناصواب می کند و در نتیجه، به عقب ماندگی فرهنگی جامعه دامن می زند.

پیام متن:

سادگی در پوشش و پرهیز از خودنمایی، بهترین وسیله برای صیانت از اخلاق اجتماعی است.

پوشش مناسب، نماد دین داری
حجاب و پوشش برای یک زن مسلمان، افزون بر تأمین مصالح فردی و اجتماعی، مظهر حیات و بقای یک نظام اعتقادی حیات بخش در جامعه انسانی است. رعایت این الگوی عملی با همه ملازمات اعتقادی پنهان در آن، افزون بر آنکه عاملی در جهت تثبیت فرهنگ دینی است، زبان گویایی برای تبلیغ و معرفی دین خواهد بود. لباس زن در خارج از خانه، باید مطابق شأن و مقام او باشد. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:

لاینْبغی لِلْمَرْأه اَن تُجَمَّرَ ثَوْبهَا اِذا خَرَجَتْ مِنْ بَیتِها.12

برای زن هنگامی که از خانه اش خارج می شود، سزاوار نیست که لباسش را خوش بو کند.

رسول گرامی اسلام می فرماید:

«رَحِمَ اللّهُ الْمُتَسَرْ وِلاتِ مِنَ النِّساء؛ خداوند رحمت کند زنانی را که (در خارج از خانه و نزد نامحرمان) از شلوار استفاده می کنند».13

از حضرت علی علیه السلام نیز نقل شده است:

در روزی تار و بارانی به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله در بقیع نشسته بودم که زنی سوار بر درازگوشی گذشت. ناگاه دست حیوان داخل گودالی افتاد و در نتیجه زن به زمین خورد. پیامبر چهره مبارکشان را برگرداند. عرض کردم: ای رسول خدا، آن زن شلوار پوشیده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلهسه بار فرمود: «خدایا زنانی که را از شلوار استفاده می کنند، مورد مغفرت قرار بده. ای مردم از شلوار استفاده کنید؛ زیرا شلوار، پوشاننده ترین لباس های شماست و با آن، زنانتان را هنگامی که از خانه خارج می شوند، حفظ کنید.»14

پیام متن:

حجاب، پرچم دین داری و پوشش مناسب و بهترین محافظ برای حرمت بانوان به شمار می رود.

....................................................................................................................

1. حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 279.

2. نک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 79، ص 303.

3. روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج 11، ص 254.

4. اسد الله محمدی نیا، بهشت جوانان، نشر سبط اکبر، چاپ دوم، ص 118؛ به نقل از: فرهنگ و تهاجم فرهنگی، ص 251.

5. خاطرات مسترهمفر، ص 112 و 113.

6. بهشت جوانان، ص 172؛ به نقل از: مسئله حجاب، صص 55 و 56.

7. نک: بهشت جوانان، صص 156ـ158.

8. نک: احزاب: 59.

9. سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، فرهنگ و تهاجم فرهنگی، ص 138، 21/7/1373.

10. همان، به نقل از: آنچه زنان و دختران باید درباره حجاب بدانند، دفتر مشاوره رئیس سازمان در امور جوانان، ص 112.

11. حجاب، دفتر امور جوانان، ص 96، به نقل از: محمدی اشتهاردی، پوشش زن دراسلام، چ 13، زمستان 74، انتشارات ناصر، قم.

12. کافی، ج 5، ص 519.

13. متقی هندی، کنزالعمال، ج 16، ص 408.

14. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 1، ص 244.

منبع : مجله  طوبی  مرداد 1386، شماره 20 / نویسنده : ربیعی، سکینه

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه