بازی آموزشی

بازی آموزشی

نام بازی: بساز بساز! چی بسازم؟

اهداف بازی:
الف: اهداف تخصصی:
- شناخت اشکال هندسی ساده
- تقویت تجسم فضایی-مکانی
- تقویت مهارت حل مساله
اهداف عمومی:
- پرورش مهارت های حسی - حرکتی
- تقویت قابلیت های تفکر
- پرورش روحیه ی تعامل
- ایجاد روحیه شادی و نشاط در دانش آموزان
محدوده ی سنی: 7تا9سال
محوطه ی بازی: حیاط مدرسه یا نمازخانه
وسایل مورد نیاز: دانش آموزان، ضبط،نوار یا سی دی، ِکش
تهیه مقدمات بازی:
فضای مناسب برای بازی را در حیاط یا نمازخانه در نظر بگیرید.جایی که چرخیدن بچه ها به
راحتی انجام پذیرد.هنگام انجام بازی می توانید دستگاه پخش موسیقی به همراه آهنگ ورزشی تهیه
کنید.
روش انجام بازی:
شما دانش آموزان را در حیاط مدرسه یا نمازخانه جمع کرده و برای آن ها توضیح دهید که با
شنیدن صدای موسیقی شروع به دویدن آرام کنند و پس از قطع شدن موسیقی با دقت به صدای شما
گوش داده و پس از شنیدن نام شکل هندسی مورد نظر،آن شکل را بسازند.
بساز بساز چی بسازم؟ مثلث مثلث
بساز بساز چی بسازم؟ مربع مربع
بساز بساز چی بسازم؟ دایره دایره و......

پس از هر بار نام بردن شکل هندسی از طرف شما، دانش آموزان شکل مورد نظر را با گرفتن
دست هم دیگر می سازند.
این بازی را به شکل دیگری هم می شود انجام داد. به این صورت که دانش آموزان را ابتدا به چند
گروه تقسیم می کنید. سپس چند متر ِکش که دوسر آن را به هم گره زدیم دراختیارگروه ها قرار می
دهید و از آن ها می خواهید که ِکش را دور خودشان قرار دهند وپس از شنیدن نام اشکال هندسی، با
جابجا شدن، ِکش را به شکل هندسی مورد نظر در بیاورند. گاهی اوقات دانش آموزان دچار چالش
می شوند.به طور مثال افراد گروه 5نفر هستند و باید مربع بسازند یا 4نفر هستند و باید مثلث بسازند.
دراین جا به آن ها فرصت دهید که با هم فکر کنند و راه حل خود را ارائه دهند.


مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه