هویت و هویت یابی در نوجوانان

هویت و هویت یابی در نوجوانان

وظیفه اصلی نوجوانی هویت یابی است.

انحراف در هویت یابی

هویت یابی زودرس: زودتر از موعد مناسب، تصور فرد از خود ثبت می شود:

به تایید دیگران اهمیت می دهند.

عزت نفس منوط به تایید دیگران است.

به مراجع قدرت اهمیت زیادی می دهند .

هویت و نوجوانان

1 - هویت یابی زودرس

*اهل هم نوایی با نوجوانان دیگرند

*استقلال کمتری دارند

*پای بند ارزش های سنتی اند

*کمتر اهل تفکر و تأمل هستند

*افکار قالبی دارند

*ارزش ها والدین را می پذیرند

*پس از یک جستجوی فعالانه به هویت دست یافته اند

*خلاق ترند

*مستقل ترند

*تفکر رشد یافته ای دارند

*توانایی برقراری ارتباط خوبی دارند

*هویت با ثباتی دازند

*دیدگاه مثبتی از خود دارند

*اگر چه روابط خوبی با والدین دارند ولی از خانواده خود مستقل اند

2 - پراکندگی طلبی هویت

*به هویت فکر نمی کنند

*اعتقاد به شخص یا اصول خاصی ندارند

*در لحظه زندگی می کنند

*نقش های مختلفی را آزمایش و بعد رها می کنن

3 - تسلیم طلبی

*بحران را تجربه نمی کنند

*در مورد هویت تصمیم نمی گیرند

*تسلیم والدین خود هستند

*از دوستان، والدین و مراجع قدرت با نفوذ تاثیر می گیرند.

4 - تاخیر

فعالانه درگیر بحران هویت است و فعالانه به کشف ارزش ها، علائق و سایر خصوصیات خود است.

5 - کسب هویت

به تعهدات شخصی رسیده و ثبات و استحکام دارند.

عزت نفس

عزت نفس مانند سپری قوی از انسان در مقابل آسیب های روانی – اجتماعی دفاع می کند.

عزت نفس از دو قسمت تشکیل شده:

خودپنداری: ارزشی که به خود می گذارد.

به این ترتیب اساس عزت نفس ارزش  و ارزشمندی است.

نویسنده: امید زاهدی

منبع:کتاب کودک و خانواده

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه