مقالات علمی و پژوهشی ادبیات فارسی
مقاله پژوهشی بررسی شخصیّت ابن‌باکویة شیرازی
تاریخ 13 آذر 1399 ساعت 23:18:04
کد خبر: 014947
مقاله پژوهشی بررسی شخصیّت ابن‌باکویة شیرازی

مقاله پژوهشی بررسی شخصیّت ابن‌باکویة شیرازی اثر محمد علی جانی پور استادیار دانشگاه یاسوج  است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است

در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است :

ابن‌باکویة شیرازی از صوفیان برجستة قرن چهارم و پنجم است. بیتی که سعدی (قرن هفتم) در آن اسمی از باباکوهی برده و عبارتی از عیسی‌بن جنید شیرازی (قرن هشتم) در تذکرة هزار مزار که از شیخ علی باباکوهی نام برده و نیز سخن رضاقلی‌خان هدایت در تذکرة ریاض‌العارفین (قرن 13) در انتساب دیوانی که شاعری با تخلّص کوهی سروده، به ابن‌باکویه موجب شده او که به احتمال زیاد در نیشابور دفن شده با شخصی به اسم باباکوهی که مقبره‌اش در شمال شهر شیراز است و با شاعری که به دلایل محکم بعد از قرن نهم زندگی می‌کرده هر سه یک شخصیّت پنداشته شوند. امّا نشانه‌هایی با استفاده از آثار معتبر وجود دارد که ابن‌باکویه غیر از شخصی است که در شمال شیراز دفن شده و مشهور به باباکوهی است و دیوانی که بدو منسوب کرده‌اند به هیچ وجه متعلّق به‌او نیست.