مقاله اخلاق در دین زرتشت از منظر مینوی خرد

مقاله اخلاق در دین زرتشت از منظر مینوی خرد

مقاله علمی و پژوهشی " اخلاق در دین زرتشت از منظر مینوی خرد" مقاله ای است در 17 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  اهوره‌مزدا؛ اهریمن؛ اخلاق؛ خرد؛ اختیار؛ تقدیر؛ مینوی خردپرداخته شده است

چکیده مقاله

اخلاق در دین زرتشت، پیوند عمیقی با سرشت هستی دارد. اقتدار مطلق اهوره‌مزدا در جهان و نجات انسان در دین زرتشت، در گرو زیست اخلاقی انسان است. از این رو، این آرمان با رعایت تمام آنچه به عنوان اعتقادات، آیین و مناسک تلقی می‌شود، باید در ساحت‌های مختلف زندگی انسانی تحقق ‌یابد. آدمی در هر رتبه و جایگاه، باید با تمام قوا همراه با رعایت اخلاق، تلاش کند تا امشاسپندان را در خویشتن، متوطن سازد و جهانی را که به دست اهریمن آلوده گردیده، پاک کند و اهریمن را از پا در آورد. داشتن قلبی سلیم همراه با ایمانی سرشار از معرفت، بسیار ارزشمندتر از رفتار بیرونی است. انسان با یاری خرد که توأم با اختیار است، می‌تواند زمینۀ رشد اخلاقی را فراهم سازد. شایستۀ توجه است که اهریمن با آسیب رساندن به دانایی انسان و تقدیری که برای انسان رقم خورده، می‌تواند مانعی جدی در به کمال رسیدن انسان باشد.   

عنوان مقاله [English]

Ethics in Zoroastrianism, from MinuyeXerad’s Perspective

چکیده [English]

Ethics in Zoroastrianism has a strong bond with the nature of existence. In Zoroastrian religion, Ahura Mazda’s absolute authority in the world and the salvation of mankind is dependent upon mankind’s ethical life. Accordingly, this ideal must be realized in different aspects of human life by the observance of all that is considered as beliefs, rituals and rites. Human beings, in whatever position and rank they may be, must try at their full capacity, while observing ethics, to house AmeshaSpenta in themselves and to purify the world which has been contaminated by the Demon (Ahriman) and to annihilate the Demon. Having a sound heart accompanied by a faith based on an immense knowledge is to be treasured much more than the outward behavior. Human beings can pave the way for their moral development by seeking assistance with wisdom that is accompanied by freewill. It is noteworthy that the Demon can be a serious obstacle to human beings’ achieving perfection by damaging their wisdom and the destiny that is decided for them.   

کلیدواژه‌ها [English]

Ahura Mazda, Demon, Ethics, wisdom, Free Will, destiny, MinuyeKherad

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه