مقاله مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاه‌مدت رها-آشکارسازی

مقاله مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاه‌مدت رها-آشکارسازی

مقاله علمی و پژوهشی " مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاه‌مدت رها-آشکارسازی" مقاله ای است در 23 صفحه و با 39 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اخلاق وحیانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  روان‌شناسی اسلامی؛ مشاورۀ دینی؛ خانواده‌درمانی سیستمی معنوی؛ بخشش؛ مداخلۀ رها ـ آشکارسازی پرداخته شده است

چکیده مقاله

باتوجه‌به اهمیت خانواده و مشکلات آن و ظرفیت‌های متون اسلامی، هدف این پژوهش بررسی این پرسش است که در سیستم خانواده، واکنش درست به خطاهای یکی از همسران چیست؛ به‌عبارت‌دیگر، هدف جست‌وجوی متون دینی است برای یافتن بهترین واکنش‌های درمانگرانه برای بازتعادل‌یابی خانواده هنگامی‌که رفتار نادرست یا نامناسب سر زده است.

روش‌ ما توصیفی ـ تحلیلی و براساس تحلیل محتوای کیفی است. یافته‌های تحقیق عبارت‌اند از: حدیث علوی که محور بحث است و موقعیت دوگانه احسان و اسائه را بیان می‌کند. «ان احسنتُ شکرت و ان اسأتُ غفرت» این حدیث در منابع متعدد ازجمله الجعفریات (الاشعثیات)، النوادر راوندی، بحارالانوار مجلسی و مستدرک الوسایل حاجی نوری نقل شده،  مضمون اصلی حدیث در بسیاری از آیات قرآن و شواهد قرآنی نیز آمده است. افزون‌براین ارکان مداخله براساس عفو و گذشت در محورهای ناپسند بودن آزار به همسر، بررسی واکنش درست در مقابل بدی(مقابله برتر ) ، آثار و پیامدهای گذشت و بالاخره مهارت‌آموزی گذشت براساس آیات و احادیث مختلف پیگیری شده است. نتیجۀ مقاله این است که اصل کلی در واکنش به بدی‌ یا خطای همسر، گذشت است. گفتنی است بخشش مقابلِ قدردانی و مکمل آن است.

عنوان مقاله [English]

Internal Management of Family System According to the Forgiveness Verses and Traditions (based on short-term release-disclosure intervention)

چکیده [English]

Considering the importance of family and its problems, on the one hand, and the capability of Islamic texts to solve family problems, on the other hand, this paper aims to investigate this question: what is the correct response to the mistakes or bad functions of one of the spouses in a family system. In other words, the purpose is to search for the best therapeutic responses in religious texts for rebalancing the family, when there is a wrong or inappropriate behavior. Our method is a qualitative content analysis. A Hadith from Imam Ali (pbuh) says: “if I do good things, she will thank, and if I do evil things, she will forgive,” which presents the dual situation of good-doing and evil-doing. This hadith has been narrated in numerous sources, including Al-Ja'fariyat (or al-'Ashathiyat), Ravandi's Al-Navader, Majlesi's Biḥār al-Anwār, Mirza Husain Tabarsi's Mustadrak Al-wasa'il. The main theme of this hadith can also be found in many verses of the Holy Quran. In addition, the pillars of intervention based on amnesty and forgiveness in the areas of maladjustment of harassment to the wife, search for the correct response to the spousal bad functions (superior coping), the effects and consequences of passing and forgiveness, and finally the training of forgiving skills based on various verses and hadiths has been tracked. The conclusion of this essay is that the basic principle in responding to the wife's mistakes is to forgive her. It is noteworthy that forgiveness reaction is the counterpart and complement of gratitude.

کلیدواژه‌ها [English]

Islamic psychology, religious counseling, spiritual and systemic family-therapy, forgiveness, release-disclosure intervention

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه