ویژه ماه مبارک رمضان

طلب رجعت در ادعیه ماه مبارک رمضان

طلب رجعت در ادعیه ماه مبارک رمضان

در دعاهای بسیاری که از سوی امامان معصوم(ع) صادر شده است، مضامینی از خداوند در خواست گردیده که در آن، مفهوم رجعت نهفته است. مضامینی همچون، درخواست زنده شدن پس از مرگ، جهاد در رکاب امام زمان(ع)، شهادت زیر پرچم آن حضرت(ع) و... . به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، نمونه هایی از این دعاهای شریف را که ویژة این ماه می باشد،اشاره:
در دعاهای بسیاری که از سوی امامان معصوم(ع) صادر شده است، مضامینی از خداوند در خواست گردیده که در آن، مفهوم رجعت نهفته است. مضامینی همچون، درخواست زنده شدن پس از مرگ، جهاد در رکاب امام زمان(ع)، شهادت زیر پرچم آن حضرت(ع) و... . به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، نمونه هایی از این دعاهای شریف را که ویژة این ماه می باشد، تقدیم خوانندگان گرامی موعود می کنیم. باشد که توفیق حضور در دوران ظهور را بیابیم.

 

1. درخواست حج و جهاد
در کتاب اقبال الاعمال در میان دعاهایی که در هر شب ماه رمضان خوانده می شود، از ابوبصیر روایت شده است که امام صادق(ع) فرمودند:

 

در شب های ماه رمضان، پس از مغرب، این چنین برای رفتن به حج دعا کن؛ تا آنجا که می فرماید:

و از تو می خواهم که به وسیلة من با دشمنانت و دشمنان پیامبرت کارزار کنی!1

 

و به نقل از محمد بن ابی قره چنین آورده است:

و از تو می خواهم که مردن مرا، کشته شدن در راه خودت، به همراه اولیائت و زیر پرچم پیامبرت قرار دهی و از تو می خواهم که به وسیلة من با دشمنانت و دشمنان پیامبرت کارزار کنی!2

 

این دعا، درخواستی است از خدای متعال که آن را در دنیا به انجام رساند، نه در آخرت و چنین چیزی نخواهد بود، مگر در رجعت و زیر پرچم حق و در سایة حکومت حقّة آن. در دعاهایی که پس از این خواهد آمد نیز این گونه است.

 

البته احتمال دارد عبارتی که در دعای دوم آمده است از دعای اول افتاده باشد و ممکن است که اینها دو دعای مختلف باشند.

 

2. درخواست ظهور و پیروزی
در دعای افتتاح که در هر شب ماه رمضان خوانده می شود، به نقل از سکونی چنین نقل شده که، از احمد بن عثمان بغدادی درخواست کردم که دعاهای ماه رمضان را که عمویش ابوجعفر محمد بن عثمان عمری ـ نایب خاص امام زمان(ع) ـ می خواند برایم بیاورد. دفتری بیرون آورد که جلدی سرخ رنگ داشت. من دعاهای بسیاری از آن استنساخ نمودم که از آن جمله «دعای افتتاح» بود:

 

این دعا را در تمام شب های ماه رمضان بخوان که در این ماه، فرشتگان دعا را می شنوند و برای صاحبش استغفار می کنند. در این دعای شریف، پس از حمد و ثنای خدا، صلوات بر امامان(ع) و امام عصر(ع) آمده است:

 

... و ما را به واسطة او، بر دشمنانت و دشمنان ما پیروز گردان، ای پروردگار راستین، آمین!

پروردگارا! ما حکومت ارجمندی را از تو آرزومندیم که به وسیلة آن، اسلام و مسلمین را عزّت بخشی، نفاق و منافقین را خوار گردانی و ما را در آن، از دعوت کنندگان به سوی خود و پیشوایان راهت قرار دهی و به آن وسیله، کرامت دنیا و آخرت را به ما عنایت فرمایی!پروردگارا! ما از نبودن پیامبرمان و غیبت ولیّ مان و بسیاری دشمنانمان و کمی افرادمان و هم پشتی مردم زمانه بر ضدّمان به تو شکایت می کنیم؛ پس بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را بر این سختی ها یاری ده با پیروزی ای که در آن شتاب نمایی و یاری ای که شکست ناپذیرش سازی و فرمانروای راستینی که پدیدش آری... 3

 

3. درخواست شهادت همراه امام(ع)
در اقبال الاعمال، همچنین در میان دعاهای این ماه مبارک، آمده است:

و به ما توفیق کشته شدن در راه خودت را عنایت فرما!4

 

4. درخواست یاری دین خدا
امام صادق(ع) در دعایی، پس از درخواست مطالبی، چنین می فرمایند:

... و مرا از آنانی قرار ده که برای دینت از ایشان یاری می خواهی و دیگران را جایگزین من نساز!5

 

5. درخواست یاری و همراهی امام(ع)
دربارة درود فرستادن بر پیامبر(ص) در اول هر روز ماه رمضان نقل شده است:

پروردگارا! حکومت آنان ـ ائمة اطهار(ع) ـ را در زمین استواری بخش و ما را از افراد و پیروان و یاران و یاوران راستین ایشان در پنهان و آشکار قرار ده!6

 

و از جلمه دعاهایی که در شب دوم ماه رمضان خوانده می شود، این دعا می باشد:

پروردگارا! شکیبایی خاندان محمد(ص) را به من ارزانی دار و مرا چنان قرار ده که چشم به راه حکومت آنان باشم و مرا از یاران و کمک کاران ایشان در دنیا و آخرت گردان!7

 

در ضمن دعاهایی که ویژة سیزدهم ماه رمضان است، دربارة تمسک به ولایت پیامبر و امامان(ع) فرموده است:

پروردگارا! من به تو نزدیک می شوم با فرمانبرداری از آنان و پذیرش ولایت ایشان و سر فرود آوردن در برابر برتری هایی که به آنان داده ای، با خشنودی و بی آنکه انکار کنم یا در مورد آنچه در کتابت نازل کرده ای، تکبّر ورزم!

 

و در ادامه، درخواست می شود:

و مرا و پدرم و فرزندانش و فرزندان مرا از کسانی قرار ده که او را یاری می دهند و در دنیا و آخرت از او یاری می جویند.8

 

و در صحیفة سجادیه به نقل از امام زین العابدین(ع) چنین آمده است:

و اینکه مردن مرا، کشته شدن در راه خودت، به همراه اولیائت و زیر پرچم حق از خاندان محمد بن عبدالله(ص) قرار دهی، در حالی در این میدان به پیش بروم و به آن پشت ننمایم و مرا از کسانی قرار دهی که به وسیلة آنان، با دشمنان خود و دشمنان آل محمد(ص) پیکار می کنی!9

 

و در کتاب اقبال الاعمال در میان دعاهای روز هجدهم چنین آمده است:

پروردگارا! ما را با دستان او (صاحب الزّمان) به مسیر هدایت و راه بزرگ رهنمون شو و بر پیروی از او و ادای حقش توانایمان ساز و در میان یاران و یاوران او محشورمان کن که تو شنوندة دعایی!10

 

امیرمؤمنان(ع) در دعای روز نوزدهم چنین فرمودند:

خداوندا! مرا در شمار زندگانی قرار ده که از رزق تو برخوردارند، همانان که به دست سرکشان (دشمنان) و زیر پرچم حق و بیرق هدایت به شهادت می رسند و این در حالی باشد که من در راه یاری آنان گام برمی دارم و به پیش می روم، بی آنکه پشت به دشمن کنم یا تردیدی به وجود آورم و در آن هنگام، به تو پناه می برم از گناهی که اعمال را نابود می سازد!11

 

از جمله دعاهای امام زین العابدین(ع) در روز نوزدهم ماه رمضان نیز چنین است:

خداوندا! از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستی و مردان مرا، کشته شدن در راه خودت و به همراه دوستانت و زیر پرچم حق از خاندان پیامبرت محمد بن عبدالله(ص) قرار دهی و این در حالی باشد که من بر دشمنان تو هجوم برم و پشت به دشمن ننمایم و مرا از کسانی قرار ده که به وسیلة آنان با دشمنان خود و دشمنان پیامبرت پیکار می کنی!12

 

همچنین به نقل از همان حضرت(ع) این گونه آمده است:

و مرا از کسانی قرار ده که به وسیلة آنان دینت را یاری می دهی و توسط آنان با دشمنانت پیکار می نمایی، در صفی که دربارة اهل آن، در کتابت چنین فرموده ای: «گویی بنایی ریخته شده از سُرب اند» و این در حالی است که من در میان دوست داشتنی ترین آفریدگانت نزد تو و دوست داشتنی ترین سرزمین ها نزد تو باشم و ریختن خون مشرکین و ناکثین و قاسطین و مارقین و نابذین و کافرین و مبدّلین را روزی من کن و رجای خود را در دل من پا بر جا نما و گام هایم را استوار ساز!13

 

 

 

پی نوشت ها:
1. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 24.

2. همان، ص 58.

3. همان.

4. همان، ص 61.

5. همان.

6. همان، ص 97.

7. همان، ص 118.

8 . همان، ص 144.

9. صحیفة سجادیه، ص 431.

10. اقبال الاعمال، ص 165.

11. همان، ص 170.

12. همان، ص 189.

13. همان، ص 193.

 

منبع : مجله  موعود  شهریور 1387 - شماره 91 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه