بازی با کلمات هم خانواده

بازی با کلمات هم خانواده

آنچه برای انجام فعالیت لازم است:

کارت های مقوایی 2 × 3  به تعداد زیاد ، ماژیک، کتاب فارسی

 

ابتدا کارتها را به دو دسته مساوی تقسیم کرده و سپس کلمات مهم و دارای ارزش املایی کتاب فارسی را که از قبل انتخاب کرده ایم روی کارتهای دسته اول می نویسیم.( کلماتی انتخاب شوند که هم خانواده داشته باشند )

ارسال مطلب توسط فخری یعقوبی اشرفی

 بر روی کارتهای دسته دوم هم خانواده هریک از کلماتی که روی کارتهای دسته اول نوشتیم را می نویسیم . سپس کارتها را به صورت درهم و پشت و رو روی زمین قرار می دهیم ، هر کدام از بازیکنان به نوبت و هم زمان دو کارت بر می دارند اگر کارتهای برداشته شده هم خانواده بودند به عنوان جایزه به بازیکن داده می شوند و اگر هم خانواده نبودند دوباره روی زمین گذاشته می شوند. در نهایت بازیکنی برنده است که کارتهای بیشتری را از آن خود کرده باشد.

 

 

 

نکته:

-کلمات هم خانواده از نظر معنی به هم نزدیکند و ریشه مشترک دارند یعنی حرفهای اصلی آن پشت سر هم می آید. مثال: ظلم،ظالم/ دانا، دانش، دانشمند

- می توان کارتها را با توجه به کلمات مخالف و مترادف هم درست کرد. حتی در ریاضی می توان از عبارتهای جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم استفاده نمود.

 

اهداف فعالیت

-          پرورش حس علاقه و دوستی بین اعضای خانواده

-          افزایش قدرت تمرکز

-          تقویت حافظه دیداری

-          تقویت مفاهیم آموزشی ( هم خانواده، هم معنی ، مخالف، جمع ، تفریق، تقسیم و ضرب) در قالب بازی

 

      ارسال مطلب توسط فخری یعقوبی اشرفی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه