روش تدریس

روش تدریس

الگوی تدریس اعضای تیم 

 معرفی:

یادگیری از طریق همیاری از طرف جان دیویی مطرح شد و یکی از بحث های دائمی در آموزش است.
 اساس روش تدریس مبتنی بر همیاری ،همیاری در یادگیری است. این نوع یادگیری مسئولیت را بر دوش دانش آموزان قرار می دهد و آنان را در فرآیند یادگیری درگیر می نماید.

پایه و اساس یادگیری از طریق همیاری تشکیل تیم های یادگیری است.

«این روش سبب جلوگیری از گوشه گیری ،از خود بیگانگی ،بی هدفی و ناراحت بودن در فعالیت های جمعی می گردد و سب بالا رفتن حس اعتماد به نفس شده و روابط بین فردی دانش آمزان را بهبود می بخشد.»

ویژگی ها:

در این روش از دانش آموزان انتظار می رود با یکدیگر به تعامل و تشریک مساعی پرداخته ،پیشرفت تحصیلی و مسئولیت یادگیری یکدیگر را به عهده گیرند.

دانش آموزان هم به نوبه خود انتظار دارند گروهی را که در آن فعالیت می کنند به موفقیت دست یابد و افرادی که در گروه شرکت می جویند به هر طریقی گروه را در دست یابی به موفقیت یاری رسانند.

روش تدریس همیاری برای آموزش دروس گوناگون با موضوعات درسی متفاوت مناسب است دروسی که محتوا و مطالب موضوعی یا نظری دارند ،از طریق روش همیاری قابل تدریس هستند.

روش های مختلفی برای یادگیری از طریق همیاری وجود دارد که در این جا به یکی از آنها یعنی روش تدریس اعضای تیم که کاربرد بیشتری دارد می پردازید.

طرح درس اعضای تیم بر دو فرضیه استوار است:

1- هر یک از شرکت کنندگان ، قسمت متفاوتی از موضوع درس را که قرار است همه یاد بگیرند می خواند.

2- هر فراگیر می تواند به اعضای تیمش درس بدهد. بنابراین هر عضوی هم به عنوان معلم و هم به عنوان شاگرد عمل می نماید.

 

نکات مهم در الگوی اعضای تیم:

 

هنگام تشکیل گروه باید سعی شود شاگردان قوی با شاگردان ضعیف در یک گروه قرار گیرند.

 تعداد اعضای تیم باید متناسب با بخش های تقسیم شده موضوع درس ، تعیین گردد.

 محتوا و متن درس انتخابی برای فراگیران قابل فهم و درک باشد .درس هایی که متن آنها دارای لغات و اصطلاحات پیچیده و مشکل است ،با این الگو کارایی چندانی ندارند.

 حتی المقدور متن درس قابل تقسیم به بند قسمت مساوی باشد.

مطالب هر قسمت مستقل از یکدیگر باشد متن هایی که مطالب آنها کاملا با یکدیگر مربوط و پیوسته است با این الگو کارایی چندانی ندارد.

در طراحی سؤالات آزمون بهتر است از سؤالات کوتاه پاسخ و یا عینی ( صحیح – غلط ) استفاده شود و آزمون از تمام فراگیران به عمل آید.

 در صورتی که در کلاس های پر جمعیت و یا کم جمعیت از این روش استفاده می کنید می توانید مرحله ی دوم ( تشکیل گروه هم شماره را حذف کنید)

در صورتی که وقت کافی در اختیار ندارید می توانید از اجرای آزمون و نقد و بررسی خودداری کرده و فقط به مرحله ی جمع بندی اکتفا نمایید.

 الگوی تدریس اعضای تیم برای دروس مطالعات اجتماعی – تاریخ – فارسی بخوانیم – هدیه های آسمانی کارایی بیشتری دارد.

استفاده دائم از یک الگو سبب کاهش آثار آن می گردد.

 در این روش، درس نباید تحت الشعاع قرار گیرد.

مدیریت زمان در این الگو نقش بسیار مهمی دارد.

 

 

 

تهیه کننده : سیده فاطمه حسینی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه