مقاله پژوهشی اهمیت راحة الصّدور در تصحیح شاهنامه

مقاله پژوهشی اهمیت راحة الصّدور در تصحیح شاهنامه

مقاله پژوهشی اهمیت راحة الصّدور در تصحیح شاهنامه اثر دکتر یدالله بهمنی مطلق است که در مجله علمی ادب فارسی منتشر شده است

در بخش چکیده این مقاله پژوهشی آمده است :

راحة الصّدور یکی از آثار برجستة تاریخی - ادبی زبان فارسی است که از شاهنامه بسیار اقتباس کرده است. نقل پانصد و نود و چهار بیت از شاهنامه در موضوعات حکمی و اخلاقی در این کتاب، از یک طرف نشان دهندة عظمت شاهکار فردوسی و از طرف دیگر نشان دهندة علاقه و دلبستگی راوندی به شاهنامه است. راوندی در سراسر کتاب خود از اندرزهای حکیمانة فردوسی سود برده و با این کار، به اثر خود ارزش و اعتبار بخشیده و به دلیل علاقه به شاهنامه و ذوق شاعری اش بر وزن و سبک آن ابیات بسیار ساخته که هر چند صلابت و استواری کلام فردوسی را ندارد، لیکن در پاره ای از موارد جستجوگر را در بازشناسی آن ها به زحمت می اندازد.

ابیات منقول شاهنامه در راحة الصّدور آن هم به تصحیح «با نهایت دقت» دکتر محمد اقبال به گفتة مجتبی مینوی، به دلیل تقارن زمانی این دو اثر می تواند در تصحیح شاهنامه راهنمای خوبی برای مصحّحان و شاهنامه شناسان باشد. در این مقاله از این رهگذر که راحة الصّدور تا چه میزان می تواند در تصحیح شاهنامه مؤثّر باشد، بحث و گفتگو شده و موارد رجحان ابیات متن راحة الصّدور در نمونه هایی که آورده ایم با دلایل علمی بیان شده است.

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه