مقاله تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه منا: درس‌هایی برای ایران

مقاله تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه منا: درس‌هایی برای ایران

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر تسهیلات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه منا: درس‌هایی برای ایران "مقاله ای است در 18 صفحه و با 20 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اقتصاد و الگو سازی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  بانک جهانی؛ تسهیلات؛ سرمایه‌گذاری؛ گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) پرداخته شده است

چکیده مقاله

سرمایه¬گذاری و انباشت سرمایة ناشی از آن، کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. یکی از مهم¬ترین مشکلات و عوامل بازدارنده برای سرمایه¬گذاری در کشورهای در حال توسعه، کمبود و فقدان منابع مالی مطمئن داخلی است. از این¬رو، اعتبارات دریافتی از مؤسسات توسعه¬ای در سطح بین¬الملل یکی از منابع موجود جهت تأمین مالی بخشی از نیازهای سرمایه¬گذاری کشورهای در حال توسعه است. برخی از این مؤسسات مانند بانک جهانی برای اهدافی مانند کاهش فقر و ارتقای سطح توسعة کشورها تلاش می¬کنند. با این حال ممکن است ورود این نوع تسهیلات به اقتصاد این کشورها اثرات نامطلوبی را به ¬دنبال داشته باشد. در این مطالعه، الگویی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طراحی شده که تابعی از سرمایه-گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک جهانی است. در الگوی مورد نظر، 10 کشور حوزة منا با سری زمانی 1970 تا 2006 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برازش شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، نشان داده¬اند که اثر اعتبارات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی منفی و موجب کاهش در سرمایه¬گذاری بخش خصوصی شده است. همچنین تأثیر سرمایه¬گذاری بخش دولتی بر سرمایه¬گذاری بخش خصوصی موجب به وجود آمدن اثر درون¬رانی شده و تأثیر تغییر نرخ تورم بر تغییرات سرمایه¬گذاری بخش خصوصی دارای علامت منفی است که این اثر مورد انتظار است.

عنوان مقاله [English]

Impact of World Bank Lending Facilities on Private Investment :the Cases of "MENA"; Lessons for Iran

چکیده [English]

Investment and capital accumulation caused the key to economic growth in each country is considered. One of the main problems and barriers to investment in developing countries, shortages and lack of domestic financial resources is assured. Therefore, funds received from the institutions of international development at one of the available resources to finance part of the investment needs of developing countries. Some of these institutions like the World Bank for purposes such as reducing poverty and improving developing countries are working. However, these facilities may be entering the economy of these countries to adverse effects be followed. In this study, a model for private sector investment is designed to function of public sector investment, GDP, inflation and theWorld Bank Lending Facilities. The desired pattern, with 10 countries MENA field time series from 1970 to 2006 using Generalized Methods of Moments (GMM) has been fitted. The results of the estimation model used here have shown that the World Bank granted credits of private sector investment was negative and decrease in private sector investment has been. The effect of public sector investment on private sector investment led to the creation Crowding in effect and the effect of changing inflation rates on changes in private sector investment has been negative sign that this effect is expected.

کلیدواژه‌ها [English]

World Bank, facilities, Investment, Generalized Methods of Moments (GMM)

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه