مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی دلایل گسترش و کاهش فساد اداری در مدارس آموزشی
تاریخ 21 اردیبهشت 1398 ساعت 16:12:58
کد خبر: 001272
مقاله علمی و پژوهشی دلایل گسترش و کاهش فساد اداری در مدارس آموزشی

مقاله علمی و پژوهشی" دلایل گسترش و کاهش فساد اداری در مدارس آموزشی " مقاله ای است در 16  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به  دلایل گسترش و کاهش فساد اداری در مدارس آموزشی ، آموزش و پرورش ، فساد اداری ، تعریف فساد اداری ، عوامل مؤثر بر فساد اداری اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

دانلود مقاله PDF