مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی مدیریت دانش و اثربخشی اقتصادی سازمان های رسانه ای
تاریخ 10 خرداد 1398 ساعت 02:38:26
کد خبر: 001425
مقاله علمی و پژوهشی مدیریت دانش و اثربخشی اقتصادی سازمان های رسانه ای

 

مقاله علمی و پژوهشی" مدیریت دانش و اثربخشی اقتصادی سازمان های رسانه ای " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به مدیریت دانش و اثربخشی اقتصادی سازمان های رسانه ای، ارزیابی دانش ، مدیریت دانش پرابست ، مدیریت دانش رامهارد و الگوی اثربخشی لوتانز اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

دانلود مقاله PDF