مقالات مدیریت رسانه
مقاله علمی و پژوهشی سیاستگذاری رسانه ای و صدا و سیما
تاریخ 10 خرداد 1398 ساعت 01:39:57
کد خبر: 001426
مقاله علمی و پژوهشی سیاستگذاری رسانه ای و صدا و سیما

 

مقاله علمی و پژوهشی" سیاستگذاری رسانه ای و صدا و سیما " مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به سیاستگذاری رسانه ای و صدا و سیما ،مخاطب ، رسانه ، مدل سیاستگذاری و کدگذاری ثانویه اشاره شده است.

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.