مقاله علمی و پژوهشی تحول آفرینی رهبر و سرمایه روانشناختی

مقاله علمی و پژوهشی تحول آفرینی رهبر و سرمایه روانشناختی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 21 صفحه و با 38 فهرست منبع ارائه شده است تحول آفرینی رهبر، سرمایه روانشناختی ، معادلات ساختاری ، رهبری تحول آفرین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه