مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های نشاط در محیط کار
تاریخ 20 اردیبهشت 1398 ساعت 14:03:37
کد خبر: 001265
مقاله علمی و پژوهشی مؤلفه های نشاط در محیط کار

مقاله علمی و پژوهشی" مؤلفه های نشاط در محیط کار " مقاله ای است که در 14  صفحه در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به مؤلفه های نشاط در محیط کار، نشاط سازمانی ، نشاط کاری ، یادگیری ، مثبت اندیشی ، خودگشودگی و عدالت کاری اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.