مقالات مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی برون سپاری ، کارت امتیاز متوازن و استراتژی برون سپاری
تاریخ 22 اردیبهشت 1398 ساعت 21:40:53
کد خبر: 001293
مقاله علمی و پژوهشی برون سپاری ، کارت امتیاز متوازن و استراتژی برون سپاری

مقاله علمی و پژوهشی" برون سپاری ، کارت امتیاز متوازن و استراتژی برون سپاری " مقاله ای است در 16  صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت دولتی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی به برون سپاری ، کارت امتیاز متوازن و استراتژی برون سپاری اشاره شده است.

محتوای این مقاله دانشگاهی می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.