مقالات سرمایه اجتماعی
مقاله علمی و پژوهشی اخلاق حرفه ای ، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی
تاریخ 18 فروردین 1398 ساعت 08:19:51
کد خبر: 000777
مقاله علمی و پژوهشی اخلاق حرفه ای ، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی

در این مقاله علمی و پژوهشی که در 24 صفحه و با 32 عنوان فهرست منبع ارائه شده است اخلاق حرفه ای، فرهنگ سازمانی، سرمایه اجتماعی و اعتماد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زمینه یافته های پژوهشی بحث و بررسی شده و نتایج آماری ارائه گردیده است

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد از نتایج این پژوهش و تحقیق علمی می توانند در رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان یکی از منابع استفاده نمایند.