مقالات جامعه شناختی
مقاله علمی و پژوهشی رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه ای علم در ایران
تاریخ 17 تیر 1398 ساعت 20:48:25
کد خبر: 001702
مقاله علمی و پژوهشی رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه ای علم در ایران

مقاله علمی و پژوهشی" رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه ای علم در ایران " مقاله ای است در 46 صفحه با 31 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مطالعات جامعه شناختی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه ای علم در ایران ، جامعه شناسی ، علم سازی و علم ورزی مطرح شده است  

محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

دانلود مقاله PDF