مقاله تأثیر بازی‌های کودکانۀ جسمانی بر بهبود کمرویی دانش‌‌آموزان دختر دبستانی

مقاله تأثیر بازی‌های کودکانۀ جسمانی بر بهبود کمرویی دانش‌‌آموزان دختر دبستانی

مقاله علمی و پژوهشی" تأثیر بازی‌های کودکانۀ جسمانی بر بهبود کمرویی دانش‌‌آموزان دختر دبستانی " مقاله ای است در 15 صفحه با 44 عنوان فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی با رویکرد رشد و یادگیری حرکتی و ورزشی منتشر شده است .

در این مقاله علمی و پژوهشی موضوعات بازی کودکان، بهبود کمرویی، دانش آموزان دختر، خجالت؛ دبستان؛ کودکان دبستانی مطرح شده است.
چکیده
در تحقیق حاضر تأثیر بازی‌های کودکانۀ جسمانی بر میزان کمرویی دانش‌آموزان دختر دبستانی بررسی شد. شرکت‌کنندگان 33 دانش‌آموز دختر 9 تا 11 سال بودند که تصادفی به دو گروه تجربی (18 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی بازی‌های منتخب کودکانۀ جسمانی را به مدت 8 هفته، هفته‌ای دو جلسه انجام دادند و گروه کنترل هیچ بازی جسمانی را تجربه نکردند. کمرویی، قبل و بعد از مداخلۀ پژوهشی اندازه‌گیری شد.
تغییری در نمرۀ کمرویی شرکت‌کنندگان گروه کنترل در طول دورۀ پژوهشی مشاهده نشد. یافته‌های پژوهش حاضر به دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت یادآوری می‌کند که از بازی‌های کودکانۀ جسمانی می‌توان به‌عنوان روش مداخلۀ مناسب برای بهبود کمرویی کودکان دبستانی استفاده کرد.
محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه