مقالات حقوق عمومی

مقاله تحول منازعه سیاسی داخلی؛ از «عصر دولت - ملت» تا «عصر جهانی شدن»

مقاله تحول منازعه سیاسی داخلی؛ از «عصر دولت - ملت» تا «عصر جهانی شدن»

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث منازعه سیاسی؛ گسترهء سیاست داخلی؛ ملی شدن سیاست داخلی؛ توده‌ای شدن سیاست داخلی؛ جهانی شدن سیاست داخلی؛ گونه‌های منازعه؛ جنبشهای فراملی؛ انقلاب صورتی؛ انقلاب از بیرونپرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " تحول منازعه سیاسی داخلی؛ از «عصر دولت - ملت» تا «عصر جهانی شدن»" مقاله اي است در 36 صفحه و با 36 فهرست منبع كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث منازعه سیاسی؛ گسترهء سیاست داخلی؛ ملی شدن سیاست داخلی؛ توده‌ای شدن سیاست داخلی؛ جهانی شدن سیاست داخلی؛ گونه‌های منازعه؛ جنبشهای فراملی؛ انقلاب صورتی؛ انقلاب از بیرونپرداخته شده است 

چكيده مقاله 

منازعهء سیاسی داخلی طی سده‌های اخیر در دو مرحله،دچار تحولات الگویی مهمی‌ شده است.این تحولات بیش از هرچیز متأثر از دگرگونی‌هایی بوده که در گسترهء سیاست‌ داخلی روی داده است.در مرحله نخست که از سدهء هجدهم میلادی آغاز شد،در اثرژ فرآیندهایی نظیر«ملی شدن»و«توده‌ای شدن»سیاست داخلی(که با شکل‌گیری مرزهای‌ ملی و بسط عرصهء سیاست داخلی به سطح گروه‌بندی‌های بزرگ ملی و اقشار و گروههای‌ مختلف اجتماعی همراه بود)هم«موضوعات»و«مسائل»عرصهء سیاست داخلی و هم‌ شمار«بازیگران»عرصهء سیاست داخلی رو به فزونی نهاد و این موضوع به نوبهء خود بر تنوع و پیچیدگی گونه‌های منازعات سیاسی افزود.در مرحلهء دوم که از چنددهه قبل آغاز شده است،فرآیند«جهانی شدن»سیاست داخلی(که با فروریزی مرزهای ملی و باز شدن‌ عرصهء سیاست داخلی به روی نیروها،نهادها و گروهبندی‌های فراملی همراه بوده است)، موجب مطرح شدن موضوعات و مسائل جدید و فعال شدن نیروها و بازیگران جدید در عرصه سیاست داخلی و به تبع آن ظهور گونه‌های جدید و بدیعی از منازعات سیاسی و همچنین الگوهای جدیدی از دگرگونی سیاسی در داخل کشورها شده است.

عنوان مقاله [English]

Internal political conflict transformation ; from " modern state - nation " to " modern world latest »

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه