مقالات حقوق عمومی

مقاله آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟

مقاله آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث دیوان بین المللی دادگستری؛ دیوان اروپایی حقوق بشر؛ سازمانهای غیر دولتی صلاحیت؛ تعارض محاکم و تناقض آراء پرداخته شده است 

 

مقاله علمي و پژوهشي " آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟" مقاله اي است در 12 صفحه كه در مجلات معتبر علمي و پژوهشي با رويكرد پژوهشهاي حقوق عمومي منتشر شده است 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث دیوان بین المللی دادگستری؛ دیوان اروپایی حقوق بشر؛ سازمانهای غیر دولتی صلاحیت؛ تعارض محاکم و تناقض آراء پرداخته شده است 

چكيده مقاله 

در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد

عنوان مقاله [English]

Do orbits yḵpạrchgy International Law is generally in everyday ?

دانشجويان دوره دكترا و كارشناسي ارشد مي تواند از محتواي اين مقاله براي رساله دكترا و پايان نامه كارشناسي ارشد بهره ببرند .

 

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه