جرأت مندی و مهارت ابراز وجود

جرأت مندی و مهارت ابراز وجود

افراد در روابط بین فردی، سبک های رفتاری متفاوتی در زندگی روزمره دارند، سبک ارتباطی سلطه پذیر، برخی از افراد رفتاری سلطه پذیر یا منفعل دارند.

ویژگی های این افراد این است که به راحتی افکار، احساسات و حقوق فردی خود را نادیده گرفته و افکار و عقاید خود را بیان نمی کنند. این اشخاص معمولاً مضطرب، نگران و از اعتماد به نفس پایین برخوردار بوده و خشم زیادی را در درون خود نگه می دارند.

سبک ارتباطی پرخاشگرانه، افرادی که رفتار پرخاشگرانه، اعمال می کنند، نسبت به احساسات و عقاید دیگران بی توجه هستند و خودخواهانه ارزش بالاتری نسبت به  دیگران برای خود قایل هستند. دیگران را سرزنش، تهدید، تحقیر و به آن ها برچسب می زنند.

سبک ارتباطی جرأت مندانه، اشخاصی که از مهارت ابراز وجود یا جرأت مندی برخوردار هستند، افکار، احساسات و خواسته های خود را به راحتی و به دیگران بیان می کنند. آن ها از حقوق فردی و جمعی، آگاهی کامل داشته و بدون اضطراب از حقوق خود دفاع کرده و خواسته های خود را صادقانه، محترمانه، و خواسته های دیگران را زیرپا نمی گذارند.

والدین عزیز:

محیطی امن برای فرزندان خود ایجاد کنیم تا بتوانند مخالفت خود را با قاطعیت بیان کنند. اعتراض فرزند را در منزل حاضر جوابی، مخالفت آنان در منزل بی احترامی و مقاومت آنان را در منزل دعوا تلقی نکنیم.

از این رو افرادی که مهارت ابراز وجود و جرأت مندی را یاد گرفته اند، دارای ویژگی های رفتاری زیر هستند:

ویژگی های افراد با جرأت

*بیان افکار، احساسات و خواسته ها به راحتی

*بیان تقاضای تغییر رفتار دیگران

*بیان صریح، صادقانه،محترمانه و بدون تردید

*احترام به حقوق دیگران و خود

*داشتن نگرش مثبت وبیان احساسات مثبت

*امتناع از پذیرش تقاضای غیرمعقول دیگران (نه گفتن)

*مخالفت بدون خصومت

*داشتن روابط صمیمانه با دیگران

*مسوولیت پذیر

*احساس کنترل بیشتر زندگی

*آرام و با ثبات بودن بدن و روان در هنگام صحبت

*استفاده از جملات"من احساس می کنم" به جای "تو باید"

*هیجانی نبودن

*انتخاب موقعیت و محل مناسب برای بیان خواسته ها

*شنونده خوب و فعال

*ذکر مسایل مهم و دور از حاشیه

نویسنده: امید زاهدی

منبع: کتاب کودک و خانواده

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه