مقاله پایه‌ی نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم

مقاله پایه‌ی نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم

مقاله علمی و پژوهشی " پایه‌ی نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم (بررسی آیات مربوط به پیامبر اعظم(ص) در ترجمه‌ی تفسیر المیزان) " مقاله ای است در 26 صفحه و با 16 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مدیریت منابع انسانی منتشر شده است

در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث قرآن کریم؛ پیامبر اکرم(ص)؛ الگوی تعالی؛ فرماندهان و مدیران؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخته شده است

چکیده مقاله

شناخت مفهوم عناصر تعالی و روابط میان این عناصر از منظر قرآن، مستلزم استقرای نشانه‌های تعالی از قرآن است. این تحقیق، با روش کیفی و راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد با رویکرد فرایندی انجام شد. پس از استخراج بیش از 1500 آیه، حدود 2500 نشانه‌ی تعالی به‌عنوان مضامین، مورد شناسایی قرار گرفت که از آن میان، 32 مفهوم اصلی به‌عنوان 32 عنصر الگوی تعالی برگزیده شد. از میان این عناصر، 6 مقوله‌ی اصلی شامل اسوه‌ی انسان‌شناسی الهی، اسوه‌ی تربیت الهی، اسوه‌ی بصیرت وحیانی، اسوه‌ی احاطه‌ی الهی، اسوه‌ی تحقق احکام الهی و اسوه‌ی کمال الهی طی مرحله‌ی کدگذاریِ محوری کشف شد. در مرحله‌ی سوم، کدگذاری انتخابی انجام و رابطه‌ی میان مقوله‌ها و مفاهیم، طی نگارش خط داستان و یادنوشت‌نگاری تبیین و تحلیل شد. به نظر می‌رسد نتایج تحقیق، تأمین‌کننده‌ی زیرساخت‌ها و پایه‌های نظری طراحی الگوی تعالی فرماندهان و مدیران بر مبنای الگوی تعالی الهی؛ یعنی، پیامبر اکرم(ص) و در سطح نظری و نظریه‌پردازی باشد

عنوان مقاله [English]

Theoretical Foundations of Excellence Model of the Commanders and Managers of Sepah from the Perspectives of the Holy Quran

چکیده [English]

Understanding the components of excellence and  their relationships from the perspectives of the Holy Quran requires an inductive reasoning of the signs of excellence in the holy Quran. This qualitative research is conducted through grounded theory and processes approach. Having derived 1500 verses from the holy Quran, 2500 signs were identified as indications of excellence. 32 main concepts of these indications were selected as 32 main components of excellence from which six categories including symbols of divine man, Islamic training, divine insight, divine mastery, fulfillment of divine decree, and divine perfection were identified in the axial coding phase. In the third stage, selective coding was performed and relations between categories and concepts were explained and analyzed by writing memos. The results indicated that they could satisfy infrastructures and basic theoretical bases for designing an excellence model based on the divine excellence model, the holy prophet, at theoretical levels for the commanders and managers of Sepah.

 کلیدواژه‌ها [English]

the Holy Quran, The Holy Prophet, Designing Excellence Model, Commanders and Managers, Grounded Theory, The Army of the Guardians of the Islamic Revolution

دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواننداز محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

قیمت این محصول: 9,900 تومان
تلفن همراه:
جهت دریافت رسید بانکی و شناسه پرداخت شماره موبایل معتبر وارد نمایید.

دانلود تصاویر

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه